Kolaudace a zápis rodinného domu do katastru v roce 2018


Často se od klientů setkávám s otázkou, zdali je při dokončení stavby rodinného domu stále nutná kolaudace a jak vlastně rodinný dům zapíší do katastru nemovitostí. Jak to tedy je? Od 1.1.2018 platí novela stavebního zákona, která mění náležitosti stavebního povolení, ohlášení stavby a další postupy. Se zrušením §120 stavebního zákona se postupy na stavebních úřadech často liší. Někde kolaudační souhlas vyžadují u rodinných domů stavěných svépomocí, jiné úřady nikoliv. U stavby rodinného domu nepodléhajícímu kolaudaci I když nově není nutné stavbu kolaudovat, je důležité, aby si stavebník uvědomil, že stavbu lze užívat až po provedení všech zkoušek a měření, které jsou předepsané zvláštními právními předpisy (revize, tlakové zkoušky,…). Nelze začít užívat stavbu nedokončenou, i když stavební úřad kontrolu provádět nebude. K dokončení stavby Vám po provedených zkouškách stačí dva kroky. Jedná se o vyplnění žádosti o přidělení čísla popisného (evidenčního) a vyplnění formuláře ohlášení dokončené stavby.

Kolaudace a zápis rodinného domu do katastru 2018

Kolaudace a zápis rodinného domu do katastru 2018

1. Žádost o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

Pokud provádím stavbu svépomocí, měl by stavební úřad dle nové pracovní pomůcky pro stavební úřady (k nahlédnutí na MMR) poučit stavebníka, že má po dokončení stavby požádat příslušný stavební úřad, aby vyzval příslušný obecný úřad o přidělení čísla popisného a čísla evidenčního. K tomu slouží příslušný formulář dostupný na stránkách dotčeného stavebního úřadu anebo na stránkách mmr.cz.

Formulář dostupný zde

K žádosti se doloží přílohy:

  • geometrický plán včetně vyznačených údajů určujících polohu
  • prohlášení stavebníka o tom, že byla stavba provedena v souladu s povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby došlo k odchylkám od ověřené projektové dokumentace, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

2. Ohlášení dokončené stavby

Jako druhý krok k úspěšnému dokončení stavby je nutné vyplnit formulář k ohlášení dokončené stavby. Využívá se také většinou u stavebních záměrů, kde se provádí pouze změny (nástavby, přístavby, stavební úpravy). Stavební úřad se díky formuláři dozví o dokončení stavby.

Žádost ke stažení zde.

Přílohou žádosti je:

  • geometrický plán u staveb, pokud se stavba bude evidovat do katastru nemovitostí (přístavba)
  • prohlášení stavebníka o tom, že stavby byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby dojde k odchylkám, postupuje se obdobně jako u předchozího postupu.

I když nově není nutné stavbu kolaudovat, je důležité, aby si stavebník uvědomil, že stavbu lze užívat až po provedení všech zkoušek a měření, které jsou předepsané zvláštními právními předpisy (revize, tlakové zkoušky,…). Nelze začít užívat stavbu nedokončenou, i když stavební úřad kontrolu provádět nebude.

Článek a informace jsou aktuální k datu vydání.

Rodinný dům

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *