Profil


Něco málo o mně a mé práci od konceptu po kolaudaci.

Mé začátky

Už v začátcích studia na střední škole jsem ve volném čase brigádně pracoval na stavbách v HSV, dále jako tesař, pokrývač a klempíř. Na konci střední školy jsem stavěl rámové lešení a věnoval se zateplení staveb.

Od začátku VS jsem začal navštěvovat místní projekční kancelář, kde jsem postupně začal tvořit své první návrhy a výkresy. Na stavbu jsem měl naštěstí vždy blízko, a tak jsem vyrážel kontrolovat vše, co jsem v kanceláři nakreslil.

Zkušenosti

Cenné zkušenosti získané při manuálních pracích na stavbě se snažím maximálně přenést na papír, respektovat je a zpracovávat v takovém rozsahu, aby mé výkresy nebyly jen pouhé plány pro povolení, ale dalo se podle nich bez problému stavět. Po celou dobu studia jsem brigádně pracoval jako projektant pozemních staveb a nachytal jsem pro budoucí kariéru mnoho kvalitních zkušeností.

Po dokončení studia jsem se ihned vydal vlastní cestou a úspěšně se začlenil mezi autorizované inženýry v oboru pozemních staveb.

Mé projekty

“ Každá čára ve výkrese má své opodstatnění ve výsledné stavbě.”

V mých projektech se v co největší míře snažím o jednoduchost a funkčnost. Stavby navrhuji s ohledem na život budoucích uživatelů, protože stavba má být trvalou hodnotou přetrvávající minimálně jednu generaci. Klasické funkční přírodní materiály často kombinuji s novými technologiemi, aby vznikla hospodárná a jednoduše proveditelná stavba v souladu s předpisy.

Při projektování se řídím dvěma jednoduchými pravidly v podobě motta a citátu od renesančního génia.

“ Stavba musí být krásná, ale také funkční.”

Moje motto

Ing. Vojtěch Trnka

historie v datech


1988 narozen v Třebíči
2004 – 2007 Střední škola stavební v Třebíči
2007 – 2012 VUT Brno, Fakulta stavební
2012 – 2014 VUT Brno, Ústav soudního inženýrství
2018 autorizován v oboru pozemní stavby

projektytrnka_foto_bio

“Jednoduchost je nekonečná dokonalost. Dokonalost je nekonečná jednoduchost.”

Leonardo da Vinci

Fotografování

Ve volném čase se okrajově věnuji i fotografování. Malá ukázka níže. Foto bude doplněno.