Ohlášení nebo stavební povolení?


Co je to vlastně ohlášení stavby? Zjednodušeně lze říci, že ohlášení stavby je zjednodušená verze stavebního povolení pro stavby pro bydlení a je možné ho získat rychleji než stavební povolení. Stavební povolení se pak týká staveb většího rozsahu, nebo také rekonstrukcí domu či bytu při zásahu do nosných obvodových konstrukcí.

Po novele stavebního zákona 1.1.2018 je možné všechny rodinné domy stavět a rekonstruovat na základě ohlášení. Před novelou bylo ohlášení stavby omezené zastavěnou plochou domu do 150 m2.

Stavby bez povolení a ohlášení

Drobné stavby okolo rodinného domu, sjezdy, oplocení, malé opěrné zídky a další je možné stavět bez povolení úřadu. Kompletní seznam těchto staveb je možné najít v předchozím článku.

Ohlášení stavby

Pak jsou zde stavby, u kterých postačí ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Vyjmenuji zde ty, které jsou obvyklé a můžete se s nimi setkat u stavby rodinného domu. Dle §104 stavebního zákona je uvedeno, že ohlášení stavebnímu úřadu postačí u:

  • stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
  • stavby opěrných zdí do výšky 1m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
  • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí,
  • další stavby uvedené v §104 stavebního zákona.

Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Stavební povolení

Stavební povolení vyžadují změny staveb, jejichž provedení by mělo za následek překročení parametrů pro ohlašované stavby.

  • Rekonstrukce bytu či domu, u které se provede bourání nosných zdí nebo bourání otvorů do nosných konstrukcí.
  • Dále to může být případ, že nemáte souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí. V tomto případě se využije stavebního povolení, kde není třeba souhlasy vlastníků dokládat a budou při stavebním řízení budou obesláni jako účastníci řízení.
  • Všechny stavby, které svými parametry překročí požadavky na ohlašované stavby.

Povolení stavby

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *